การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดเรียงสินค้าอัจฉริยะ (Smart Logistics Sorting) รุ่นที่ 2

24 พ.ค. 2567 08:29:37

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดเรียงสินค้าอัจฉริยะ (Smart Logistics Sorting) รูปแบบห้องเรียน Online ฝึกระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการออนไลน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา