ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 25 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
2 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 26 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 6 27 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
4 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 27 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 27 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
6 ช่างซ่อมรถยนต์ 7 28 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
7 ช่างเชื่อมทิก 1 30 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
8 ช่างซ่อมรถยนต์ 0 2 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
9 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 5 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 พ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร