การแสดงผล

+
-

ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ขอประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

ไฟล์แนบ :: 480_Images_IMG_20220124_0001_24012565115946_.jpg ดาวน์โหลด