การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ถจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

ไฟล์แนบ :: 480_Images_36056_11032564170253_.jpg ดาวน์โหลด