การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :: 480_File_คิว อาร์ โค๊ดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 64_27102563114751_.docx ดาวน์โหลด