การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม มีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :: 480_Images_ประกาศฝ่ายบริหาร_002_19062563170553_.jpg ดาวน์โหลด