การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปี 2563 รุ่นที่ 2/2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :: 480_File_ประกาศเตรียมรุ่น2ทับ63_08062563185531_.PDF ดาวน์โหลด