การแสดงผล

+
-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e - book) ปีที่ 8 ฉบับที่ 38

ด้วยกองสื่อสารองค์กร ได้จัดทำวารสาร DSD News ปีที่ 8 ฉบับที่ 38 ในรูปแบบสารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e - book) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทาง และอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่และการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ไฟล์แนบ :: 480_Images_ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์_20052563151354_.jpg ดาวน์โหลด