การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :: 480_File_ประกาศผลรวม_30042563102022_.pdf ดาวน์โหลด