การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ไฟล์แนบ :: 480_File_ประกาศรายชื่อรวมไฟล์_27042563112423_.pdf ดาวน์โหลด