การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :: 480_File_ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง_14042563170444_.pdf ดาวน์โหลด