การแสดงผล

+
-

ประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ไฟล์แนบ :: 480_File_ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด(ลงราชกิจจ)update_19122565121306_.pdf ดาวน์โหลด