การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

23 เม.ย. 2561

โครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

23 เม.ย. 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ส่งผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีทำความเย็น คือนายกิตติศักดิ์ ด้วงสีดา นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชั้น ปวส. 2

27 มี.ค. 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

5 มี.ค. 2561

2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย)

21 ก.พ. 2561

ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 ม.ค. 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 6 สาขา รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

17 ม.ค. 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานเปิดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา

12 ม.ค. 2561

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

22 พ.ค. 2560