การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาศิลปะการต่อผ้า (Patchwork & Quilts)

30 ก.ค. 2562

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์

30 ก.ค. 2562

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

30 ก.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

2 ก.ค. 2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

20 มิ.ย. 2562

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

11 ม.ค. 2562

สนพ. นครพนม เปิดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

3 ธ.ค. 2561

นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

19 ก.ย. 2561

โครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

23 เม.ย. 2561