การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

10 มี.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม กำหนดเปิดฝึกอบรมภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

3 มี.ค. 2564

ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และแบบใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์

3 มี.ค. 2564

สนพ.นครพนม ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (30 ชั่วโมง)

15 ก.พ. 2564

สนพ.นครพนมเปืดดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (30 ชั่วโมง)

15 ก.พ. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมรับมอบเครื่องปรับอากาศจากบริษัท มาเวลคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด จำนวน 10 เครื่อง

1 ก.พ. 2564

สนพ.นครพนม มอบเงินอุดหนุนหรือช่วยเหลือตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕

28 ม.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

26 ม.ค. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 ม.ค. 2564