การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนช่องทางการร้องเรียนพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติ

3 ก.ย. 2564

นครพนม ยกระดับฝีมือให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่

17 ส.ค. 2564

ธรรมะสำหรับการปฏิบัติงาน

17 ส.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จัดพิธีปิดการฝึกอบรมทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ในสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

6 ส.ค. 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ก.ค. 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ก.ค. 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

12 ก.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

25 มิ.ย. 2564

คู่มือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

10 มี.ค. 2564