การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

17 ก.พ. 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

31 ม.ค. 2565

มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

26 ม.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

6 ม.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

9 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การฝึกทักษะออนไลน์ (DSD Online training)

17 พ.ย. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

8 พ.ย. 2564

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

8 พ.ย. 2564

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

8 ก.ย. 2564