การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมยินดีกับผู้เข้าแข่งขันคนไทย ในการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ ๙

27 มี.ค. 2559

คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ประชุมหารือการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องต่อความต้องการภายในจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๑ (๒๕๕๙)

25 มี.ค. 2559

ศพจ.นครพนม พัฒนาอาชีพด้าน "การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี" ให้กลุ่มแม่บ้านตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร

24 มี.ค. 2559

โครงการฝึกอบรมฯ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สาขาการปูกระเบื้อง ณ บ้านกุรุคุ เมืองนครพนม

21 มี.ค. 2559

ศพจ.นครพนม ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

15 มี.ค. 2559

ศพจ.นครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

12 มี.ค. 2559

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาการสานเส้นพลาสติก ณ บ้านนากระเสริม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน

11 มี.ค. 2559

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายประเวส สาดี ครูฝึกฝีมือแรงงานช๓ฯ

6 มี.ค. 2559

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผอ.ศพจ.นครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2559ฯ

2 มี.ค. 2559