การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

27 ก.ค. 2559

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนมจับมือ สปป.ลาว สร้างช่างฝีมือรองรับเศรษฐกิจพิเศษฯ

5 ก.ค. 2559

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผอ.ศพจ.นครพนม เร่งประชาสัมพันธ์ พรบ.การส่งเสริมฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๗

26 มิ.ย. 2559

ประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

23 มิ.ย. 2559

สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร” ระดับ ๑ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

23 มิ.ย. 2559

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาอาชีพควบคุม ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ต้องมี “หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”

22 มิ.ย. 2559

กิจกรรมการออกให้บริการประชาชน "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน 2559" ณ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

14 มิ.ย. 2559

เปิดรับสมัครฝึกขับรถยนต์

13 มิ.ย. 2559

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

23 พ.ค. 2559