การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศพจ.นครพนม ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

15 มี.ค. 2559

ศพจ.นครพนม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

12 มี.ค. 2559

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาการสานเส้นพลาสติก ณ บ้านนากระเสริม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน

11 มี.ค. 2559

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายประเวส สาดี ครูฝึกฝีมือแรงงานช๓ฯ

6 มี.ค. 2559

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผอ.ศพจ.นครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2559ฯ

2 มี.ค. 2559

2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

1 มี.ค. 2559

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายแสงเทียน ลามี ครูฝึกฝีมือแรงงานช3 พร้อมด้วยคณะครูฝึกฝีมือแรงงานช่างยนต์ ดำเนินการฝึกก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์

19 ก.พ. 2559

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายทิพากร ชินสาร ครูฝึกฝีมือแรงงานช3 ดำเนินการฝึกก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

18 ก.พ. 2559

นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ ผอ.ศพจ.นครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ ณ ไบเทค บางนา

14 ก.พ. 2559