การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศพจ.นครพนม ร่วมถวายน้ำสรงพระพรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

17 ต.ค. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 6

17 ต.ค. 2559

รับสมัคบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรนอก ปีงบประมาณ 2560

17 ต.ค. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(รุ่นที่5)

29 ก.ย. 2559

การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 5

29 ก.ย. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(รุ่นที่4)

23 ก.ย. 2559

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

15 ก.ย. 2559

การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 3

1 ก.ย. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(รุ่นที่3)

1 ก.ย. 2559