การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)

23 ธ.ค. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

23 ธ.ค. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙)

23 ธ.ค. 2559

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เข้าหารือแนวทางการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการ “หลักสูตรช่างยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

22 ธ.ค. 2559

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เปลี่ยนชื่อใหม่ คือ "สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม"

13 ธ.ค. 2559

นายไพฑูรย์ รักประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครแรงงาน (ครั้งที่ ๑) จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

9 ธ.ค. 2559

นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

2 ธ.ค. 2559

นายสุชัย พงศ์พัฒนาพาณิชย์ ประชุม มอบหมายภารกิจหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

1 ธ.ค. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 9 (23 พฤศจิกายน 2559)

24 พ.ย. 2559