การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(รุ่นที่4)

23 ก.ย. 2559

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

15 ก.ย. 2559

การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 3

1 ก.ย. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(รุ่นที่3)

1 ก.ย. 2559

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(รุ่นที่2)

23 ส.ค. 2559

โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

18 ส.ค. 2559

เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิในการ "ออกเสียงประชามติ" ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

4 ส.ค. 2559

Kick Off โครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

1 ส.ค. 2559

นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชารัฐฯ

27 ก.ค. 2559