การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐)

22 มี.ค. 2560

2 มีนาคม วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

3 มี.ค. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

22 ก.พ. 2560

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมโทรศัพท์มือถือ

15 ก.พ. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐)

30 ม.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือนักศึกษา “สาขาช่างยนต์” สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

17 ม.ค. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐)

17 ม.ค. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)

12 ม.ค. 2560

พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร “หลักสูตรช่างยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ทหารกองประจำการสังกัด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง

23 ธ.ค. 2559