การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

30 ก.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562

2 ก.ค. 2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

20 มิ.ย. 2562

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

11 ม.ค. 2562

สนพ. นครพนม เปิดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

3 ธ.ค. 2561

นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

19 ก.ย. 2561

โครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

23 เม.ย. 2561

โครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

23 เม.ย. 2561

โครงการคลินิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑” สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

23 เม.ย. 2561