การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 ระดับภาค

11 พ.ค. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

9 พ.ค. 2560

1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงานแห่งชาติ มอบดาวให้ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางนครพนม

9 พ.ค. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐)

11 เม.ย. 2560

พิธีปิดการฝึกอบรมทหารกองประจำการ จำนวน 2 สาขา ง มีทหารก่อนปลดประจำการ

4 เม.ย. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)

3 เม.ย. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐)

22 มี.ค. 2560

2 มีนาคม วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

3 มี.ค. 2560

ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

22 ก.พ. 2560