การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

11 ก.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

22 มิ.ย. 2565

มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

22 มิ.ย. 2565

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (อายุไม่เกิน 28 ปี)

8 มิ.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

24 พ.ค. 2565

?? เปิดรับสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!! ?? สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ร่วมกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการบำรุงรักษาสีรถยนต์และขัดเคลือบแก้ว (30 ชั่วโมง) ??คุณสมบัติ

26 เม.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

11 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

25 ก.พ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์

22 ก.พ. 2565