การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ฉบับที่ 48

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ด้วยกองสื่อสารองค์กรได้จัดทำวารสาร DSD News ฉบับที่ 48 ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ควบคู่ไปกับวารสารแบบเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยสามารถเข้าดูวารสารดังกล่าวได้ด้วยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ https://online.fliphtml5.com/jfplj/ibfa/#p=4