การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วิดีทัศน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วิดีทัศน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗