การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม จับมือ แขวงคำม่วน สปป.ลาว สร้างทักษะฝีมือแรงงานฯ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม จับมือ แขวงคำม่วน สปป.ลาว สร้างทักษะฝีมือแรงงานฯ