การแสดงผล

+
-

26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

26 มิถุนายน ของทุกปี

เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

(INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING)

 

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2567

"รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"