การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

16 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

16 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดโครงการรวมพลคนฝึก Gig (มอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน)

15 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สาขาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ

9 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สาขาการประยุกต์ระบบโชล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร

9 พ.ค. 2567

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนเมษายน2567

2 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567

30 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

9 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ พร้อมร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงน้อย เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์

9 เม.ย. 2567