การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

6 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

4 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567

4 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ของอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

29 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

17 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

17 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการแต่งผมชาย สไตล์วินเทจ

17 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สาขาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยรองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ

16 พ.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม และ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

16 พ.ค. 2567