การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดดอกไม้

19 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 (อสร.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มิ.ย. 2567

อสร.นครปฐม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

18 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3 (อสร.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

13 มิ.ย. 2567

สพร. 16 นครปฐม ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

13 มิ.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแรงงานอิสระ ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ) ผ่านแอปพลิเคชัน

7 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรในการแนะแนวด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567

6 มิ.ย. 2567

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

6 มิ.ย. 2567