การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

18 ก.ย. 2566 08:44:13

...
...

เชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่ ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย
สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ
ดำเนินการโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ณ หมู่บ้านเด็กเฉริมพระเกียรติ (สภากาชาดไทย)
ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณมนตรี ปทัฏฐานมนตรี 081 434 2975