การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

6 มิ.ย. 2566 09:49:09