การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า (30 ชั่วโมง)

6 มิ.ย. 2566 09:09:03