การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Gig Worker) หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการปูกระเบื้องเคลือบ

25 พ.ค. 2566 08:57:17