การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมเสริมสร้างความเป็นเลิศวิชาชีพ บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์เทรนนิ่งเอ็กเซลเลนซ์ จำกัด จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

22 พ.ค. 2566 09:35:22