การแสดงผล

+
-

จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

15 มี.ค. 2566 11:19:29