การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 8/2566

14 มี.ค. 2566 00:00:00

...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 8/2566
ประเมินวันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้เข้ารับการประเมินฯ 22 คน ผ่านการประเมินฯ 22 คน สามารถมารับหนังสือรับรองฯ และบัตรประจำตัวฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)
หมายเหตุ : ผู้ประเมินต้องมารับหนังสือรับรองฯ และบัตรประจำตัวฯ ด้วยตนเอง หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจรับแทน (นำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 034-109-705 ถึง 6 ต่อ 311
 

 

 

 

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :