การแสดงผล

+
-

ประกาศรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 ก.ค. 2567 00:00:00

...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
และขอเชิญชวนผู้ที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดอายุเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
 
กำหนดการประเมินฯ วันที่ 9 ก.ค. 67
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ
เบอร์โทรศัพท์ 0 3410 9706 ต่อ 311