ไทย

การแสดงผล.

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 4.File_การศึกษาการจัดทำคูปองฝึกอาชีพ.pdf 36
2 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.mp4 137
3 Presentation1.pptx 156
4 กิจกรรมเผยแพร่เอกสารราชการ.pdf 141
5 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 335
6 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 730
7 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 1138
8 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 682
9 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 668
10 เทรนด์ IOT.png 1294
11 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 739
12 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 838