การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

เชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่ ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย

สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

ดำเนินการโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ณ หมู่บ้านเด็กเฉริมพระเกียรติ (สภากาชาดไทย)

ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณมนตรี ปทัฏฐานมนตรี

081 434 2975

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
โทร. 0 3410 9705 - 6