การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศและเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและบ้านพักฯ e-bidding

24 มี.ค. 2564

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและบ้านพัก สพร.16 นครปฐม

17 มี.ค. 2564

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (e-bidding)

3 มี.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และบ้านพักข้าราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

3 ก.พ. 2564

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ

21 ธ.ค. 2563

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

12 ต.ค. 2563

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ

10 ก.ค. 2563