การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนธันวาคม 2566

3 ม.ค. 2567

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยี PLC (30 ชั่วโมง)

3 ม.ค. 2567

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการจัดดอกไม้

3 ม.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

3 ม.ค. 2567

นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างดำเนินโครงการตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่

26 ธ.ค. 2566

เชิญสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครปฐมที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา "สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2567"

26 ธ.ค. 2566

ของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้แก่พี่น้องประชาชน

25 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครปฐม และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม (ศปคร.จว.นฐ.) ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2566

20 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 (อสร.สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

15 ธ.ค. 2566