การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2567

23 ก.พ. 2567

วารสาร DSD กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีที่ 12 ฉบับที่ 54 ตุลาคมถึงธันวาคม 2566

21 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่พบนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2567

16 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

2 ก.พ. 2567

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)

1 ก.พ. 2567

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

1 ก.พ. 2567

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนมกราคม 2567

1 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

24 ม.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์เอกสารข้อกำหนดและการประเมินทักษะของอาชีพนวดสำหรับแรงงานที่จะทำงานในออสเลีย

22 ม.ค. 2567