การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

13 มี.ค. 2567

ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม

12 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ทวิภาคี) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมเป็นเกียรติและร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

11 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 มี.ค. 2567

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2567

2 มี.ค. 2567

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์

28 ก.พ. 2567

กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค

27 ก.พ. 2567

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนผู้ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการรับรองความรู้ความสามารถ มาเป็นผู้ให้บริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น GIFTLIKES

27 ก.พ. 2567