การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

9 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ พร้อมร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงน้อย เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์

9 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน ประจำปี 2567

9 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสมพจน์ กวางแก้ว เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 เม.ย. 2567

งบทดลองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ประจำเดือนมีนาคม 2567

2 เม.ย. 2567

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางจิรวรรณ สุตสุนทร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

25 มี.ค. 2567