การแสดงผล

+
-

นครปฐม Upskill แรงงานนอกระบบ จัดฝึกอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

27 มี.ค. 2566 10:30:10