การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ พร้อมร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงน้อย เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์

9 เม.ย. 2567 08:57:34

...
...
...
...

วันที่ 6 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ พร้อมร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระร่วงน้อย เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ณ มณฑปบริเวณหน้าประตูทางเข้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี