การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสมพจน์ กวางแก้ว เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2

3 เม.ย. 2567 17:46:02

...
...
...
...
...

วันที่ 3 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสมพจน์ กวางแก้ว เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม